Dự án

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho các đường dây và trạm biến áp đến 500kV

Dịch vụ

Các dự án cung cấp sứ đứng, ống nhôm thanh cái và phụ kiện cho các trạm biến áp 110kV, 220kV

- Trạm biến áp 220kV Đình Vũ - Hải Phòng
- Trạm biến áp 110kV Phú Bình

- Trạm biến áp 110kV Tuần Giáo - Lai Châu
- Trạm biến áp 110kV Konplong - tỉnh Kon Tum
- Trạm biến áp 110kV Hà Giang
- Trạm biến áp 110kV Gián Khẩu
- Trạm biến áp 110kV khu vực Thái Bình
- Trạm biến áp 110kV Đức Thắng
- Trạm biến áp 110kV Khao Man
- Trạm biến áp 110kV Thanh Oai, Hà Nội
- Trạm biến áp 110kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn
- Trạm biến áp 110kV Nậm Chim 2
- Trạm biến áp 110kV Ninh Bình
- Trạm biến áp 110kV Bắc Ninh
- Trạm biến áp 110kV Nghĩa Lộ
- Trạm biến áp 110kV Bến Lức
- Trạm biến áp 220kV Đình Vũ - Hải Phòng
- Trạm biến áp 110kV Tràng Bạch
- Trạm biến áp 110kV Phú Bình
- Trạm biến áp 110kV Sầm Sơn
- Trạm biến áp 110kV Vũ Thư
- Trạm biến áp 110kV Đình Trám
- Trạm biến áp 110kV Phùng Xá
- Trạm biến áp 110kV Tôn Hoa Sen
- Trạm biến áp 220kV nhà máy thủy điện Đăk Rtih
- Trạm biến áp 110kV Võ Cường
- Trạm biến áp 110kV Phúc Yên, Thiện Kế
- Trạm biến áp 110kV nối cấp trạm 220kV Sơn Tây
...

Please share with us on social networks:

Liên hệ

Quý khách vui lòng để lại tin nhắn theo mẫu dưới đây:

 
   
 
GỬI ĐI